Volgens de vakcentrale gaan duizenden banen verloren als de plannen van het kabinet doorgaan

GRONINGEN - De vakcentrale FNV gaat actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet Balkenende op gesubsidieerde arbeid. Volgens de FNV dreigen door de plannen landelijk 31.000 gesubsidieerde banen verloren te gaan.

Het gaat daarbij om 18.000 banen in de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW), de vroegere banenpool-banen en om 13.000 I/D-banen, de vroegere Melkertbanen. Voorafgaande aan een grote landelijke manifestatie eind november is er in Groningen een eerste protestmanifestatie op 9 september.

De actie in Groningen is een initiatief van FNV Regiowerk en de Algemene Onderwijsbond AOb. Volgens Harm Brouwer, regiohoofd van de vakcentrale FNV Noord-Nederland is besloten de acties in het Noorden te laten beginnen omdat daar relatief veel gesubsidieerde banen zijn. Volgens de bonden leiden de kabinetsplannen alleen al voor het Noorden tot een verlies van 4000 gesubsidieerde banen.

Volgens de bonden is bij het strategisch akkoord van het kabinet Balkenende afgesproken dat er de komende vier jaar 850 miljoen euro bezuinigd wordt op de gesubsidieerde arbeid. Formeel wordt de gesubsidieerde arbeid een zaak van de gemeenten.

Het kabinet legt daar vervolgens geen geld bij voor de gemeenten, en wil bovendien de OZB (Onroerend Zaakbelasting) afschaffen. Dat leidt er uiteindelijk toe dat eenderde van de huidige 90.000 gesubsidieerde banen in Nederland verdwijnt. En dat is een treurige zaak. Want de mensen waar het om gaat, zijn straks weer aangewezen op de bijstand, aldus Babs Snijdewind van de Algemene Onderwijsbond AOb.

Volgens de bonden zijn de plannen zeer ingrijpend omdat in het onderwijs, bij bibliotheken, het welzijnswerk en de zorgsector zeer veel mensen actief zijn via een gesubsidieerde banen.