AMSTERDAM – Een herstructurering van de schulden van een euroland kan een nieuwe crisis veroorzaken in de bankensector. Dit verklaart Jürgen Stark, bestuurder bij de Europese Centrale Bank (ECB) tegenover de Duitse omroep ZDF.

Volgens Stark is een schuldherstructurering "kortzichtig" en wordt hierdoor een land getroffen door een reeks nadelen. De econoom noemt geen land bij naam, maar Griekenland is het enige land waarvoor een herstructurering wordt overwogen.

Door een herstructurering wordt de schuldenlast misschien verlicht, maar wordt een land ook afgesneden van de financiële markten. Hierdoor wordt de financiering van toekomstige uitgaven nagenoeg onmogelijk zonder hulp van de EU of het IMF.

Onderliggende problemen

Ook worden hierdoor de Griekse banken getroffen. Zij zijn de eigenaar van grote hoeveelheden Griekse staatsobligaties. “Een schuldvermindering lijkt de eenvoudigste weg, maar de onderliggende problemen worden niet opgelost”, aldus Stark.

Hierdoor wordt een nieuwe bankencrisis een risico. “De financiële markten in de eurozone zijn sterk van elkaar afhankelijk. Een lokale crisis kan verkeerde uitwerkingen hebben op het hele Europese bankensysteem”, verklaart de econoom.

Volgens Stark is een streng hervormingsprogramma de enige manier om de schuldenlast te verminderen. Hij merkt op dat de meeste landen dan ook bezig zijn om deze maatregelen te nemen.