DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet meer mogelijkheden krijgen om informatie uit te wisselen met andere toezichthouders. Dat zei waarnemend bestuursvoorzitter Henk Don donderdag naar aanleiding van het jaarverslag van de NMa.

''De NMa heeft vanwege de mededingingswet niet de mogelijkheid informatie over gedrag waar andere toezichthouders op toezien door te spelen aan bijvoorbeeld de Belastingdienst of de fiscale opsporingsdienst FIOD'', aldus Don.

''Het zou mooi zijn als deze wettelijke belemmeringen worden weggenomen, want de samenwerking met andere toezichthouders werpt zijn vruchten af.''

Belastingdienst

De kartelwaakhond mag tijdens een onderzoek bijvoorbeeld geen stukken over belastingontduiking doorspelen aan de Belastingdienst. Andere toezichthouders zijn wel bevoegd om de NMa te helpen met informatie.

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat samenwerking met andere toezichthouders, opsporingsinstanties en andere instanties de effectiviteit van de NMa kan vergroten.

Verhagen werkt daarom momenteel aan een wettelijke maatregel die de mogelijkheden van uitwisseling van informatie met opsporingsinstanties vergroot.