DEN HAAG - Het aantal werklozen is in maart licht gedaald tot 395.000 mensen. Dat zijn er vijfduizend minder dan in februari.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag gemeld. Van de beroepsbevolking is nu 5,1 procent werkloos.

In een jaar tijd is het aantal werklozen gestaag afgenomen. Vorig jaar maart zaten nog 446.000 mensen zonder werk.

Werklozen

Vooral onder jongeren tot 25 jaar nam het aantal werklozen flink af. Er zijn nu 34.000 minder jonge werklozen dan een jaar eerder.

Toch is het aantal jongeren dat werkt, nauwelijks hoger. Er zijn vooral meer jongeren die een opleiding of studie volgen.

infographic

UWV

Bij UWV Werkbedrijf nam het aantal geregistreerde werklozen in maart af met 9000 tot 487.0000. Vooral in de technische beroepen was sprake van een daling.

De cijfers van CBS en UWV verschillen, omdat zij andere definities hanteren.

Mannen

Het aantal mensen met een WW-uitkering daalde in maart met tienduizend tot 270.000. De daling deed zich vooral vooral voor bij mannen.

In de CBS-cijfers doen de mannen het de laatste maanden juist minder goed dan vrouwen. Het CBS denkt dat dit verschil komt doordat het CBS seizoensgecorrigeerde cijfers hanteert en het UWV niet.