ROTTERDAM - De overgrote meerderheid van de huurders (80 procent) vindt het rechtvaardig dat mensen met een hoger inkomen ook meer huur betalen. Dat blijkt uit een proef bij dertien woningcorporaties, waarvan de eerste resultaten zijn bekendgemaakt.

Met het project Huur op Maat, opgezet door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), baseren corporaties de huurkorting op de hoogte van het inkomen.

In twee jaar tijd werden ongeveer 7500 van dergelijke contracten afgesloten.

''Uit de evaluatie blijkt dat de keuzevrijheid toeneemt, volkshuisvestingsgelden doelmatiger worden besteed en dat de relatie tussen prijs en kwaliteit van de woningen sterker is. Hiermee voldoet Huur op Maat aan de doelstellingen'', zo stelt de SEV.

Van de 7500 woningen die tijden de proef werden verhuurd, ging 75 procent naar de lage inkomens. Van de woningzoekenden met een hoger inkomen gaf 63 procent aan het ermee eens te zijn dat mensen met een lager inkomen minder huur betalen.

Het experiment loopt nog tot 1 oktober. Aan de proef doen onder meer corporaties uit Amersfoort, Doetinchem, Assen en Almere mee.