BRUSSEL - Het Europees Parlement wil een hardere aanpak van Europese landen die er financieel een potje van maken. EU-lidstaten moeten al in een vroeg stadium worden begeleid en desnoods bestraft, als er problemen in de eurozone dreigen.

Een meerderheid van de afgevaardigden stemde daar dinsdag in Brussel mee in. De voorstellen worden woensdag al voorgelegd aan de 27 lidstaten en de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de unie.

Het parlement vindt dat de commissie meer mogelijkheden moet krijgen om landen bij te sturen, nog voordat ze in de gevarenzone komen. Zo moeten er onderzoeksmissies komen in samenwerking met de Europese Centrale Bank.

''We moeten leren van de huidige crisis om die voortaan te kunnen voorkomen'', aldus CDA-Europarlementariër Corien Wortmann-Kool. Zij kwam met de voorstellen namens de grootste fractie in het parlement, de christendemocraten.

Einde maken

Wortmann-Kool wil een einde maken aan de situatie dat oplopende begrotingstekorten en schulden gewoon blijven voortbestaan, zonder dat EU-staten worden aangesproken of sancties krijgen opgelegd.

Landen die een economisch beleid voeren dat risicovol is voor de stabiliteit van de euro, moeten zo snel mogelijk worden verplicht de begroting aan te passen of hervormingen door te voeren.

Het parlement wil het de lidstaten ook moeilijker maken onder sancties uit te komen. Nu voorkomen landen door onderlinge afspraken dat zij een straf krijgen. Wortman-Kool vindt dat er een einde moet komen aan deze ''koehandel''.

Het parlement pleit voor een strengere procedure waarbij landen niet meer zo makkelijk een straf naast zich neer kunnen leggen.