DEN HAAG - De streekvervoerders willen compensatie van de overheid voor de meerkosten bij de invoering van de ov-chipkaart. Ze zeggen dat ze daar recht op te hebben, omdat de centrale overheid heeft nagelaten te zorgen voor een goede en kostenefficiënte invoering.

Dat staat in een dinsdag gepresenteerd rapport van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN).

In het rapport, gemaakt onder leiding van Arie van der Zwan, staat dat de claim gerechtvaardigd is, omdat er schade is geleden maar ook omdat de streekvervoerders voor een beter openbaar vervoer hebben gezorgd in de regio. Bovendien is er door de aanbesteding geld bij de overheid binnengekomen dat voor de compensatie kan worden gebruikt.

Bij de FMN zijn aangesloten de particuliere vervoerders Arriva, Connexxion, Veolia Transport en Syntus.

Beter ov

Het geld dat openbaarvervoerbedrijven overhouden door ov-reizigers die vergeten uit te checken, moet nog meer dan nu worden geoormerkt voor beter openbaar vervoer. Een SP-motie met die strekking is dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer.

De borg die reizigers kwijt zijn als ze zich vergeten uit te checken kunnen de ov-bedrijven momenteel op hun rekening bijschrijven.

Tientallen miljoenen

Ze zijn wel verplicht dat geld te gebruiken voor bijvoorbeeld betere informatiecampagnes om mensen te wijzen op het belang van uitchecken in het ov. De SP vindt echter dat dat geld besteed moet worden om het ov te verbeteren en vond een Kamermeerderheid aan haar zijde.

Motie-indiener Farshad Bashir is in zijn nopjes. ''Van de tientallen miljoenen euro's kunnen bijvoorbeeld de tarieven van het treinkaartje worden verlaagd'', oppert hij. ''Maar het geld kan ook worden gebruikt om te voorkomen dat buslijnen worden opgeheven.''

Jaarlijks zijn er miljoenen transacties met de chipkaart waarbij er iets misgaat met het in- of uitchecken. Hierdoor is de reiziger zijn volledige borg kwijt. Deze kan oplopen tot 20 euro per reis.

Geld terugvragen

Slechts een paar procent van de reizigers vraagt dit geld terug. Bashir denkt dat door zijn motie dat geld beter wordt besteed en dat het niet in ''de zakken van bijvoorbeeld de Franse en Duitse aandeelhouders van vervoersbedrijven'' verdwijnt.

''Het geld moet straks dus zorgen voor lagere tarieven, betere verbindingen en andere investeringen in goed openbaar vervoer. Tegelijk zorgt deze motie ervoor dat de vervoersbedrijven het aantal mislukte transacties moeten terugdringen. Zij hebben hier immers voortaan geen financieel voordeel meer bij.''