GARDEREN - De FNV wil de onderhandelingen met werkgevers en met het kabinet over de pensioenen hervatten. Dat heeft FNV-voorzitter Agnes Jongerius maandag gezegd na afloop van een overleg met de voorzitters van de 19 bonden die zijn aangesloten bij de FNV.

Met het kabinet wil de FNV verder praten over de mate waarin de AOW gaat meestijgen met de lonen. Met de werkgevers wil de vakcentrale praten over de verdeling van de pensioenpremies tussen werkgevers en werknemers.

Intern moet de FNV nog wel verder praten over de vraag wat in het nieuwe pensioensysteem een goede mix is tussen zekerheid over het pensioen en behoud van koopkracht.

Daar zitten nog veel juridische haken en ogen aan, waar goed naar moet worden gekeken. De FNV denkt daar enkele weken voor nodig te hebben.

Welvaartsvastheid

''In de gesprekken met minister Henk Kamp richten wij ons op de welvaartsvastheid van de pensioenen'', aldus Jongerius. Zij wil die zo snel mogelijk hervatten. Zij is nog niet tevreden met de voorstellen die de minister tot nu op tafel heeft gelegd.

De werkgevers moeten samen met werknemers verantwoordelijkheid blijven dragen voor de risico's van tegenvallende opbrengsten van pensioenfondsen. En de huidige bijstortverplichtingen van werkgevers moeten ook in een nieuw systeem blijven bestaan.

Tevreden

Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten is tevreden met de uitkomsten van het overleg. Vooral zijn bond is bang dat in een nieuw pensioensysteem waarover vakbeweging, werkgevers en kabinet al maanden onderhandelen, de risico's te veel bij de werknemers en gepensioneerden zouden komen te liggen.

Mede op aandringen van de grootste FNV-bond werd twee weken geleden een onderhandelingspauze ingelast.

Voorafgaande aan de FNV-vergadering boden enkele tientallen leden van Bondgenoten Jongerius een petitie aan, waarin zij duidelijk maakten dat ook in een toekomstig stelsel werkgevers en werknemers de risico's samen dragen.

Herbevestiging

De vakcentrale CNV ziet de uitkomst van de vergadering van FNV als een herbevestiging van reeds gemaakte afspraken, maar is er toch blij mee. ''Doorgaan met onderhandelen is het beste wat ons allemaal kan overkomen'', aldus CNV-pensioenonderhandelaar Jaap Jongejan.

Ook de vakcentrale MHP is blij met het hervatten van de onderhandelingen. De werkgeversorganisatie VNO-NCW wacht de nieuwe voorstellen van de FNV af, aldus een woordvoerder.

Verheugd

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) is verheugd dat FNV heeft besloten het overleg over hervorming van het pensioenstelsel te hervatten. Dat heeft de VVD-bewindsman maandag laten weten via zijn woordvoerder.

Kamp is blij dat de vakbeweging met werkgevers verder wil praten over uitwerking van hun pensioenakkoord van juni vorig jaar. Daarin is afgesproken de AOW-leeftijd en de ingangsdatum van aanvullende pensioenen aan te passen aan de stijgende levensverwachting. De minister zei ook beschikbaar te zijn om te praten over aanpassing van wetgeving voor het akkoord.

Kamp wilde niet reageren op opmerkingen van FNV-voorzitter Agnes Jongerius dat hij onvoldoende bereid zou zijn de AOW-uitkering welvaartsvast te maken door deze te laten meestijgen met de lonen. Daarover wil hij alleen aan de onderhandelingstafel praten.

FNV hervat pensioenoverleg