DEN HAAG - Het deel meesters en juffen dat een hoger salaris in de wacht heeft gesleept, is het afgelopen jaar in het basisonderwijs verviervoudigd. Op de middelbare scholen is een kwart van de leraren in een hogere salarisschaal beland.

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Actieplan Leerkracht van Nederland, die staatssecretaris Halbe Zijlstra maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat in totaal om 55.000 mensen die meer loon krijgen.

Dankzij het Actieplan Leerkracht van Nederland kan in 2011 in het onderwijspersoneel 700 miljoen euro worden geïnvesteerd.

Uit de voortgangsrapportage blijkt ook dat leraren ruimschoots gebruik maken van de lerarenbeurs voor het volgen van een masteropleiding.

Gezamenlijk initiatief

Sinds 2008 zijn bijna 19.000 duizend lerarenbeurzen toegekend. Ook groeit de belangstelling voor het leraarschap onder academici: in 2010 hebben 253 afgestudeerde academici zich aangemeld voor het project Eerst de Klas, een gezamenlijk initiatief van onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs zich niet rijk moet rekenen met deze tussenrapportage. Het verhogen van het salaris zou gaan om een ''broodnodige reparatie".

''Het klopt inderdaad dat onderwijzers meer salaris krijgen. Maar door de nullijn op de ambtenarensalarissen blijft het loon van onderwijspersoneel achterlopen op de rest van de markt'', aldus AOb-voorzitter Walter Dresscher.