DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verdenkt de schoonmaakbranche ervan dat er in het verleden prijsafspraken zijn gemaakt. De kartelwaakhond heeft rapport opgemaakt tegen de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en een aantal grote leden wegens het geven van prijsadviezen en het coördineren van prijsverhogingen. Zij kunnen nu reageren alvorens er maatregelen worden genomen.

Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat de OSB haar leden onder meer een rekenmodel voor uurtarieven aanbood. Ook adviseerde de OSB om jaarlijks en soms ook tussentijds tarieven te verhogen.

De OSB heeft de prijsadviezen gebruikt om de prijsverhogingen van de leden te coördineren. Hierdoor werd de concurrentie op prijs grotendeels uitgeschakeld, aldus de NMa. Ook heeft een aantal leden van de OSB volgens de NMa de Mededingingswet overtreden omdat zij direct betrokken waren bij de afstemming en coördinatie van de prijsverhogingen.

De leden van de OSB vertegenwoordigen 60 tot 70 procent van de totale marktomzet, die wordt geschat 2,4 miljard euro in 2000.

De OSB verwerpt de kritiek van NMa. De brancheorganisatie heeft zich volgens eigen zeggen nooit beziggehouden met het maken van gecoördineerde prijsafspraken en heeft die intentie ook nooit gehad. Op geen enkele wijze heeft de branche zich volgens de schoonmakers schuldig gemaakt aan prijsafspraken. NMa doet op deze manier geen recht aan de schoonmaakbranche, zo vindt OSB.