DEN HAAG - Het kabinet wil de belasting op arbeid verlagen en tegelijk de belasting op consumptie verhogen. Tarieven in de inkomstenbelastingen kunnen omlaag als het hoge en lage btw-tarief samengevoegd worden, wat leidt tot een hogere btw-opbrengst.

Staatssecretaris Frans Weekers wil daarover in debat met de Tweede Kamer, meldt hij donderdag in een brief over zijn toekomstige 'fiscale agenda' aan de Tweede Kamer.

Zijn agenda is een antwoord op een verzoek van de Kamer vorig najaar om een herziening van het belastingstelsel.

Weekers gaf in een toelichting op zijn plannen aan dat de tarieven voor de inkomstenbelasting mogelijk omlaag kunnen naar respectievelijk 30, 40 en 50 procent. Nu is dat nog 33, 42 en 52 procent. Werken en ondernemen wordt volgens hem daardoor lonender.

Geleidelijk

De staatssecretaris wil de maatregelen geleidelijk invoeren, te beginnen bij een ''beperkte verhoging'' van het verlaagde btw-tarief met 2 procentpunt naar 8 procent, wat ongeveer 1,4 miljard euro oplevert.

Alleen voor voedingsmiddelen kan bij wijze van uitzondering het lage tarief blijven gelden. Het geopperde uniforme btw-tarief van 19 procent (zelfde als huidige algemene tarief) moet dan wel worden verhoogd om eenzelfde opbrengst te halen, aldus Weekers.

Met een hogere btw-opbrengst kan volgens hem het aantal rijksbelastingen worden teruggebracht van 22 naar zestien. De verpakkingenbelasting kan bijvoorbeeld worden afgeschaft. Het tarief voor de vennootschapsbelasting, de winstbelasting voor bedrijven, kan verder omlaag richting 24 procent. Dat tarief is door het kabinet van VVD en CDA dit jaar al verlaagd naar 25 procent.

Fraudeurs

Weekers wil fraudeurs harder aanpakken. Die verliezen wat hem betreft het recht op een voorlopige teruggaaf op de inkomstenbelasting. Over de afgelopen twee jaar heeft de fiscus al 90 miljoen euro aan onterechte uitbetalingen weten te voorkomen.

Momenteel zijn er nog 16.000 fraudetips in onderzoek. ''Ik werp een dam op voor lieden die de schatkist als pinautomaat gebruiken. Fraudeurs ontneem ik per direct het recht op een voorlopige teruggaaf'', aldus Weekers.

PVV

De PVV wijst een belangrijk deel van de belastingplannen van Weekers af. De partij vindt diens insteek om het belastingstelsel te vereenvoudigen prima.

''Daar steunen we hem in. Maar als Weekers voorstelt om het toptarief en de winstbelasting voor bedrijven te verlagen in tijden van bezuinigingen en dit wil financieren door een hoger btw-tarief voor de gewone man, Henk en Ingrid, dan is dat onbespreekbaar'', stelde PVV-leider Geert Wilders in een eerste reactie.

PvdA

De PvdA steunt de gedachte om de lasten van arbeid te verschuiven naar de lasten op consumptie. "Dat is een goede gedachte, want een werknemer in loondienst wordt in ons land veel te zwaar belast", aldus Tweede Kamerlid Ed Groot.

Wel zal de PvdA scherp in de gaten houden wat het betekent voor lage inkomens en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. "Het is een absolute voorwaarde dat zij er niet op achteruit gaan."