ZOETERMEER - Duizenden militairen die hun baan kwijtraken, kunnen de komende jaren aan de slag in transport- en logistieksector. Daar dreigt onder meer door de vergrijzing een groot tekort aan arbeidskrachten te ontstaan.

Transport en Logistiek Nederland (TLN), de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen en het ministerie van Defensie zetten woensdag een eerste stap om dit voor elkaar te krijgen met de ondertekening van een intentieverklaring.

De sociale partners en Defensie gaan de samenwerking de komende maanden verder uitwerken, maakten zij bekend. Het kabinet wil bij Defensie 12.000 banen schrappen, waarvan de helft door gedwongen ontslagen.

Bij Defensie werken mensen die vaak dezelfde opleidingen en startkwalificaties hebben, zoals chauffeurs, planners en logistieke managers.

Die kan de transport- en logistieksector goed gebruiken. Als er niets gebeurt, kan het personeelstekort in de sector de komende jaren oplopen tot tienduizenden medewerkers.