BRUSSEL - De Europese Commissie houdt nauwlettend in de gaten of IJsland zijn financiële verplichtingen aan Nederland en het Verenigd Koninkrijk nakomt.

De eurocommissarissen Stefan Füle (Toetreding) en Michel Barnier (Interne Markt) hebben dat maandag gezegd in een reactie op de uitkomst van het referendum over het Icesave-akkoord

Zaterdag stemde een meerderheid van de IJslandse bevolking tegen het terugbetalen van de schulden aan Nederland en Groot-Brittannië na het failliet van de internetbank Icesave.

Füle en Barnier wijzen erop dat IJsland de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte (een akkoord tussen de EU en een aantal andere Europese landen) moet eerbiedigen. Ze voegen er aan toe dat de uitkomst van het referendum geen invloed heeft op de toetredingsonderhandelingen van IJsland met de EU.