DEN HAAG - In 2010 waren er in Nederland 21 stakingen, waarbij in totaal 59.000 arbeidsdagen verloren gingen. Daarmee was het een gemiddeld stakingsjaar, dat gekenmerkt werd door veel langdurige stakingen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde.

Het aantal arbeidsdagen dat verloren ging aan stakingen, lag veel hoger dan in 2009, toen vijfduizend dagen verloren gingen. Het niveau van 2008 werd echter bij lange na niet gehaald; in dat jaar waren er 121.000 stakingsdagen.

Een derde van de stakingen in 2010 duurde langer dan vijf dagen. Bij deze geschillen gingen 57.000 arbeidsdagen verloren, 97 procent van het totaal.

Bouw

In de laatste tien jaar speelden alleen in 2002 langere stakingen ook een grote rol. Toen was het aantal stakingsdagen met 245.000 wel veel hoger. Het merendeel daarvan kwam voor rekening van een lange staking in de bouw.

In de opslag- en vervoerssector was de actiebereidheid in 2010 het grootst: hier gingen 36.000 arbeidsdagen verloren door stakingen.

Dat kwam vooral door acties bij de post. Daarnaast waren er achtduizend stakingsdagen in het openbaar vervoer en bij overheidsdiensten.

Bij elf van de 21 geschillen waren conflicten bij cao-onderhandelingen de aanleiding. Die kostten 23.000 arbeidsdagen. De overige conflicten hielden verband met gedwongen ontslagen, reorganisaties en individuele kwesties. Deze stakingen kostten 37.000 arbeidsdagen.