DEN HAAG - Werknemers die werken met en op vervuilde grond worden vaak onvoldoende beschermd tegen giftige stoffen en asbest. Dat constateert de Arbeidsinspectie maandag op basis van steekproeven.

Bij 53 van 61 inspecties vorig jaar bij saneringslocaties met verontreinigde grond en bedrijven die werken met baggerslib, bleken zaken niet in orde.

In 22 gevallen werd het werk door de Arbeidsinspectie zelfs stilgelegd. Daarbij werd elf keer ook een boete opgelegd.

Naast de risico's op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zijn er ook risico's voor werknemers om te verdrinken of te worden bedolven. Elk jaar vallen hierdoor een of meer doden volgens de inspectiedienst.

Binnenkort wordt opnieuw op saneringslocaties, bij baggerwerk, het leggen van kabels en leidingen en reconstructies van wegen op vervuilde grond gecontroleerd. In totaal gaat om 125 inspecties.