DEN HAAG - Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft een gat gedicht in de belastingwetgeving waarmee multinationals voor mogelijk honderden miljoenen euro's vrijstelling van belasting probeerden te regelen.

Het gaat om een mogelijk lek in de vennootschapsbelasting, de winstbelasting van bedrijven.

Een aantal multinationals heeft vanuit Nederland belangen in buitenlandse dochterbedrijven en die staan genoteerd in dollars of ponden.

De valutaverliezen op die deelnemingen willen ze met een beroep op een uitspraak van de Europese rechter aftrekken van de vennootschapsbelasting, maar voor de valutawinsten willen ze gebruik blijven maken van een speciale vrijstelling in Nederland.

''Eten van twee walletjes'', vindt Weekers dat en hij neemt daarom maatregelen, zodat de bedrijven ook de valutawinsten moeten aangeven. Als de bedrijven hun zin zouden krijgen, zou de schatkist mogelijk honderden miljoenen euro's mislopen.