DEN HAAG - Defensie zal ongeveer zesduizend mensen gedwongen gaan ontslaan. In totaal zullen de komende jaren 12.300 arbeidsplekken verdwijnen bij de organisatie.

Daarvan werden 2300 vacatures al niet vervuld en zullen vierduizend mensen door natuurlijk verloop vertrekken.

Een goed ingewijde bron heeft een bericht daarover van de NOS donderdag bevestigd.

Bij Defensie werken nu bijna 69.000 mensen, zodat omgerekend een op de zes werknemers eruit gaat. Minister Hans Hillen van Defensie kondigde in november al aan dat er zo'n tienduizend banen op de tocht staan en sloot gedwongen ontslagen niet uit.

Vier jaar

Hij moet een bezuiniging van 1 miljard euro doorvoeren, verspreid over vier jaar. Vrijdag zal hij zijn plannen door het kabinet moeten loodsen. Daarna worden de commandanten ingelicht, die op hun beurt andere commandanten en het personeel op de hoogte brengen.

Vrijdag wordt de grote lijn van de bezuinigingen bekend, zoals de ingrepen in materieel. Personeelsleden krijgen nog niet te horen of wie weg moet of mogelijk overgeplaatst kan worden. In de zomer wordt duidelijk welke kazernes en bases moeten sluiten. Pas dan wordt meer bekend over de concrete gevolgen voor de werknemers.

Tanks geschrapt

Naar verluidt zullen onder meer de tanks, de Cougarhelikopters en een aantal mijnenjagers en F-16-gevechtsvliegtuigen worden geschrapt. Ook twee nieuwe patrouilleschepen en een bevoorradingsschip moeten weg.

De afgelopen tijd mocht ook het personeel ideeën inbrengen om te kunnen besparen op de kosten.

Excuses

Minister Hillen biedt werknemers van Defensie op voorhand zijn excuses aan voor ''de wissel die op hen getrokken zal worden''. Hillen zei dat donderdagavond tijdens een bijeenkomst van de SGP in het Tweede Kamergebouw.

Hillen zei te beseffen dat hij met de zoveelste reorganisatie en bezuiniging getroffen Defensie-werknemers opzadelt met ''een dof gevoel van ellende''.

Discussie

Hillen wilde de cijfers waarover het kabinet vrijdag definitief moet besluiten niet bevestigen. ''Ik zeg niet dat ze veel zullen afwijken, maar ik ga niet zeggen dat ze kloppen.''

De minister gaf aan te hopen dat de discussie over de ingrepen bij Defensie niet beperkt blijft tot precieze aantallen vliegtuigen of tanks, maar dat nagedacht wordt welke rol de krijgsmacht in de toekomst moet spelen, bijvoorbeeld bij het ordenen van een steeds turbulentere samenleving.

Uruzgan

Een missie zoals de afgelopen jaren in de Afghaanse provincie Uruzgan moet met de flink afgeslankte organisatie op termijn volgens Hillen nog wel mogelijk zijn, maar de vraag is volgens hem vooral of je dat nog wilt doen.

Volgens Hillen moet er een hele dringende noodzaak zijn. Hij zei dat de internationale aanwezigheid in Afghanistan zichtbaar verbetering heeft gebracht, maar dat daar wel een hoge prijs voor is betaald gezien het aantal gesneuvelde militairen.