ABU DHABI - De groeiende honger naar fossiele brandstoffen om energie op te wekken overschaduwt de vooruitgang die wordt geboekt bij het opwekken van alternatieve energie.

Dit staat in een rapport (pdf) van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), dat woensdag werd gepresenteerd tijdens een vergadering van ministers in Abu Dhabi.

Volgens het rapport moeten de regeringen meer gaan doen om te voorkomen dat de klimaatdoelstellingen steeds verder buiten bereik komen. De afgelopen tien jaar is de capaciteit aan zonne-energie fors toegenomen en die aan windenergie is zelfs vertienvoudigd.

Toch moet het gebruik van alternatieve energie in de komende tien jaar nog eens verdubbelen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, aldus het rapport.

Uitstoot

Tegelijkertijd moeten andere maatregelen worden getroffen om de inzet van kolen, olie en gas te verminderen en zo de uitstoot van het broeikasgas CO2 te beperken. Gepleit wordt voor meer efficiënte kolencentrales en voor meer inzet van aardgas, omdat daarbij minder CO2 vrijkomt dan bij kolen. Ook moet meer gedaan worden aan het ondergronds opslaan van CO2.

In ons land werd zo'n project, in Barendrecht, geschrapt onder druk van de publieke opinie. Ook pleit het IEA voor het stimuleren van de ontwikkeling en het gebruik van de elektrische auto.