BRUSSEL - De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, omdat het weigert de regels voor belastingaftrek voor giften en schenkingen aan te passen.

Het dagelijks bestuur van de EU heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Schenkingen, giften en erfenissen aan instellingen die het algemeen nut beogen, komen alleen voor belastingvermindering in aanmerking, als die instellingen zich bij de Belastingdienst hebben aangemeld.

Volgens de Europese Commissie is die bepaling onnodig beperkend en dus in strijd met het vrije verkeer van kapitaal. Een belastingplichtige moet immers altijd kunnen aantonen dat hij aan de voorwaarden voor aftrek voldoet.

De Europese Commissie maande Nederland ruim een jaar geleden de bewuste regels te veranderen.