AMSTERDAM - Het energieverbruik in ons land was vorig jaar ruim 7 procent hoger dan in 2009. Niet eerder is in ons land in één jaar zoveel energie verbruikt.

De stijging van het energieverbruik heeft te maken met de koude winter en het herstel van economische activiteiten in de industrie na de kredietcrisis.

Driekwart van de stijging is toe te rekenen aan aardgas. Aardolie zorgde voor het andere kwart. De andere, in omvang geringere, energiebronnen hadden nauwelijks aandeel in de stijging.

Het aardgasverbruik lag vorig jaar 12 procent boven dat in 2009. Daarmee was 2010 een recordjaar. Dat kwam vooral doordat de maanden januari, februari, november en december in 2010 veel kouder waren dan het jaar ervoor.

Kernenergie

De hoeveelheid in Nederland geproduceerde kernenergie kwam in 2010 uit op 1,1 procent van het energieverbruik. Deze hoeveelheid is al jaren stabiel. Er zijn de afgelopen decennia immers geen kerncentrales bij gekomen.

Daarnaast wordt elektriciteit ingevoerd, onder meer uit Frankrijk, die voor een deel van kernenergie afkomstig is. Inclusief deze invoer blijft het aandeel kernenergie in het energieverbruik van Nederland kleiner dan 2 procent.