AMSTERDAM - Een medewerker van Facebook die op een particuliere markt aandelen kocht in het internetbedrijf is ontslagen omdat hij hiermee interne regels overtrad. Daarover bericht the Financial Times.

Op de particuliere markt is een levendige handel ontstaan in aandelen Facebook. Daar wordt de waarde van de netwerksite geschat op 70 miljard dollar. Verschillende (oud-)werknemers hebben op deze markt de aandelen Facebook die zij bij hun indiensttreding kregen, verkocht.

De medewerker verklaart via zijn advocaat dat hij in september 2010 de aandelen met de beste intenties kocht. "Ik deed dat omdat ik geloof in Facebook."

Hij ontkent dat de aankoop van de aandelen iets te maken had met de voorgenomen investering van Goldman Sachs in Facebook. Die bank haalde in januari 1 miljard dollar op bij cliënten buiten de Verenigde Staten om te investeren in Facebook.

Streng toezicht

Facebook zit al enige tijd in zijn maag met de aandelenhandel op de particuliere markt. De handel in aandelen van privébedrijven staat onder streng toezicht van de Securities & Exchange Commission.

De SEC hanteert de regel dat wanneer een privaat bedrijf meer dan 500 aandeelhouders heeft, het verplicht wordt financiële informatie te publiceren.

Soortgelijke zaken uit het verleden hebben geleid tot de beursgang van Google en Microsoft. De controles van de SEC zouden een beursgang van Facebook in gang kunnen zetten.