DEN HAAG - De Hoge Raad heeft het verhoor van drie ex-bestuurders van Fortis uitgesteld.

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg moet eerst antwoord geven op de vraag of de Nederlandse rechter verplicht is de Belgische oud-bestuurders als getuigen in België te laten verhoren door een Belgische rechter.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Een groep beleggers wil de drie oud-bestuurders Jean-Paul Votron, Maurice Lippens en Gilbert Mittler horen over uitspraken die ze hebben gedaan en informatie die ze hadden over de financiële status van Fortis. De beleggers menen aanzienlijke schade geleden te hebben toen de bank uiteindelijk omviel.

In beroep

In eerste aanleg oordeelde de rechter dat de drie gehoord konden worden, maar het drietal ging hiertegen in beroep en later in cassatie bij de Hoge Raad.

De drie vinden dat ze door een Franstalige rechter in België moeten worden verhoord, omdat ze in België wonen en niet vrijwillig willen verschijnen voor de Nederlandse rechter.