DEN HAAG - De teelt van groente onder glas is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, terwijl de kweek van bloemen is gedaald. Vorig jaar kwam het totale areaal groente in kassen uit op bijna 5000 hectare, 19 procent meer dan in 2000.

De oppervlakte van kasbloemen en -planten daalde in deze periode met hetzelfde percentage tot 4.800 hectare. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag presenteerde.

De opkomst van groente uit de kas zit bijna volledig in de tomaten en paprika's, de meeste geteelde groenten onder glas.

De afname van de bloementeelt is vooral toe te schrijven aan de terugloop van snijbloemen zoals rozen en chrysanten. Overigens liep niet van alle snijbloemen de kweek terug; de teelt van orchideeën is wel gestegen.

De glastuinbouw nam in 2010 ruim 10.000 hectare in beslag. Dat is gelijk aan de oppervlakte van de gemeente Utrecht.