ORANJESTAD - Nederland heeft te weinig rekening gehouden met de specifieke situatie van Sint Eustatius en Saba bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel. Daarom is de economische situatie in de bijzondere Nederlandse gemeenten in de Cariben drastisch verslechterd.

Dat zegt Koos Sneek, voorzitter van de Kamer van Koophandel van Sint Eustatius en Saba.

De verhogingen van belastingen en accijnzen op de import van auto's, de benzineprijs en transport en een verplichte 20 procent werkgeversbijdrage zorgen voor een grote belemmering van de economische ontwikkeling, aldus Sneek.

Hij stelt dat er nauwelijks is geluisterd naar het bedrijfsleven en er Nederlandse regels zijn gekopieerd zonder te kijken naar de lokale situatie.

Knelpunten

Sneek heeft een lijst met de grootste knelpunten opgesteld en naar de betrokken ministers in Den Haag gestuurd, maar hij heeft geen reactie gekregen.

Sint Eustatius, Saba en Bonaire zijn sinds 10 oktober 2010 bijzondere gemeenten van Nederland. Per 1 januari 2011 geldt er een nieuw belastingstelsel. Ondernemers in Saba waarschuwden eerder al voor de desastreuze gevolgen van het plan.