DEN HAAG - Het overheidstekort is in 2010 uitgekomen op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de som van alle in Nederland geproduceerde goederen en diensten. Dat is iets minder dan in 2009.

De schuld van de overheid nam echter van 60,8 procent van het bbp toe tot 62,7 procent en dus tot 371 miljard.

Dat meldde het CBS donderdag.

De overheid had vorig jaar 32 miljard euro te weinig. De rijksoverheid gaf dik 25 miljard euro meer uit dan ze ontving.

Tekorten

De lokale overheid kwam bijna 5 miljard tekort. En de provincies kwamen, volgens het CBS voor het eerst sinds jaren, uit op een tekort en wel van bijna 1 miljard.

Dat komt onder meer door lagere dividendopbrengsten door de verkoop van Nuon en Essent in 2009.

De sociale fondsen hadden een tekort van 2,1 miljard euro. Dat is veel lager dan in 2009. Dit komt vooral doordat het rijk oude schulden van de ziekenfondsen heeft overgenomen, legt het CBS uit.