DEN HAAG - Er is een trendbreuk nodig in het landbouwbeleid om de veehouderij in Europa minder kwetsbaar te maken voor calamiteiten als dierziekten en het wegvallen van import van belangrijke producten.

Dat is de uitkomst van een 'stresstest', die het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving (LIS) heeft uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Wageningen. Het platform pleit onder meer voor grotere voorraden vaccins om dierziekten tegen te gaan en voor het aanleggen van graanvoorraden.

In de maandag gepresenteerde stresstest is nagegaan wat natuurrampen als droogte of een zware vulkaanuitbarsting kunnen betekenen voor de zekerheid van de voedselvoorziening in Europa.

Ook is nagegaan wat er kan gebeuren als bijvoorbeeld een land als China probeert hoge voedselprijzen in eigen land probeert te verlagen met grote aankopen van soja, dat gebruikt wordt voor veevoer, op de wereldmarkt.

Vlees en zuivel

Volgens het platform hoeft de voedselzekerheid in de Europese Unie niet in gevaar te komen, maar dreigen wel prijsstijgingen voor vlees en zuivel van 50 tot 100 procent. Voor mensen mensen met lage inkomens in de minst welvarende landen van de Europese Unie zou dit voedsel onbetaalbaar worden.

Dat is te voorkomen met een systeem van voedselbonnen. Dat neemt niet weg dat veel veehouders in Europa zich genoodzaakt zullen zien de veestapel fors in te krimpen en dat de economische schade kan oplopen tot miljarden.

Het platform beveelt aan dat de Europese Unie in het beleid meer rekening gaat houden met calamiteiten. Zo zou de Unie de teelt van eiwitgewassen kunnen stimuleren om Europa minder afhankelijk te maken van de import van soja.

De Europese Unie zou niet alleen weer graanvoorraden moeten aanleggen. Bij aanhoudende schaarste van graan zouden boeren braakgelegde grond in gebruik moeten nemen om meer veevoer te produceren.