BRUSSEL - In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector met 60 procent zijn gedaald.

Daarvoor dienen er rond die tijd geen auto's meer in de steden te rijden op conventionele brandstoffen, zoals benzine en diesel.

Ook moet 40 procent van de brandstoffen die in de luchtvaart worden gebruikt dan koolstofarm zijn. De helft van alle trajecten in het goederenvervoer boven de 300 kilometer moet in 2050 per spoor of via de binnenvaart worden afgelegd.

Het grootste deel van het passagiersvervoer boven deze afstand moet per spoor gebeuren.

Toekomststrategie

Dat staat in een toekomststrategie, die de Europese Commissie maandag heeft gepresenteerd. Volgens eurocommissaris Siim Kallas (Transport) zijn de maatregelen nodig om de economische groei te stimuleren, om te zorgen voor werk en voor het klimaatbeleid. ''De mobiliteit beperken is geen optie, evenmin als alles bij het oude laten.''

In de voorstellen staat ook dat het aantal verkeersslachtoffers in Europa in 2050 tot bijna nul moet worden teruggebracht. Voor 2020 mikt de EU al op een halvering.

Investeren

De verladersorganisatie EVO zegt de doelstelling van de Europese Commissie volledig te onderschrijven. Maar het plan kan volgens haar alleen slagen als de EU het investeren in nieuwe technieken stimuleert en echt werk maakt van het liberaliseren van het spoornetwerk.

Ook moeten de administratieve lasten voor de transportsector omlaag en dienen vervoerders vrij te zijn om overal in de EU hun diensten aan te bieden.

Volstrekt onvoldoende

Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt de voorstellen om de uitstoot van CO2 te verminderen volstrekt onvoldoende. Ook al omdat geen rekening is gehouden met de verwachte verkeersgroei. Om de doelstelling te bereiken is volgens de brancheorganisatie een technologische doorbraak nodig. Dat moet aan de markt worden overgelaten.

Europa moet de randvoorwaarden scheppen en geld uittrekken voor innovatieve oplossingen. ''Op dit moment zijn alternatieven voor de verbrandingsmotor zoals elektrisch aangedreven voertuigen nog niet rendabel’’, aldus een woordvoerder.

Witboek

Milieuorganisatie Greenpeace is minder tevreden over het 'witboek' van de Europese Commissie. Ze vindt dat die het aanpakken van het klimaatprobleem te veel vertraagt. ''Het stuk van de commissie schuift de zaak schaamteloos door naar een volgende generatie.''