DEN HAAG - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) laat maandag zijn licht schijnen over de Nederlandse economie. Economen van het fonds presenteren in Den Haag de uitkomsten van hun jaarlijkse landenexamen en geven adviezen voor het economisch beleid.

Het IMF kijkt bij dit onderzoek onder meer naar het begrotingsbeleid, de situatie op de woningmarkt en stabiliteit van de financiële sector.

Bij het vorige bezoek aan Nederland, in november 2009, adviseerde het de overheid onder meer om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te bouwen en de pensioenleeftijd te verhogen.

Het gaf Nederland toen ook een compliment voor de uitgaven aan ontwikkelingshulp, die hoger lagen dan de internationale afspraken.

Het fonds komt ook met ramingen voor de economische groei in Nederland en de ontwikkeling van de werkloosheid.