BERLIJN - Duitsland zal zijn begrotingstekort dit jaar terugdringen tot 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Dat schreef het blad Der Spiegel in de jongste editie die zaterdag verscheen. In de Europese Unie mag het tekort maximaal 3 procent bedragen van het bbp.

Der Spiegel heeft inzage gehad in financieringsplannen van de Duitse overheid die medio april in het kabinet besproken zullen worden. Daarin staat dat het tekort in 2012 zal dalen tot 2 procent, gevolgd door een verdere afname van een half procent per jaar tot 0,5 procent in 2015.

Vorig jaar liep het Duitse begrotingstekort op naar 3,3 procent van het bbp. Het bbp nam in het vierde kwartaal met 0,4 procent toe ten opzichte van het derde kwartaal. Daarmee steeg de totale geldwaarde van alle in het land geproduceerde goederen en diensten zeven kwartalen op rij.