DEN HAAG - De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal met 2,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de groei komt 0,1 procentpunt hoger uit dan de eerste van vorige maand.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vergeleken met het voorgaande derde kwartaal kwam de groei uit op 0,6 procent, waarmee de economie zes kwartalen op rij is gestegen.

Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is ten opzichte van de eerste raming niet gewijzigd, aldus het CBS.

Door de opwaartse bijstelling van het vierde kwartaal is de jaarraming van de economische groei van heel 2010 uitgekomen op 1,8 procent. Daarmee is volgens het CBS ongeveer de helft van de historische krimp van 2009 ongedaan gemaakt.

Buitenland

De groei werd het afgelopen kwartaal vooral gestuwd door de handel met het buitenland. In het vierde kwartaal steeg de uitvoer met 11,1 procent en de invoer met 10,3 procent.

''Het groeitempo van de buitenlandse handel ligt hiermee nog altijd hoog. Net als in de vorige kwartalen was ook in het vierde kwartaal de export van goederen de motor achter de economische groei'', aldus de onderzoekers.

Transportmiddelen

Aan Nederlandse goederen werd 9,5 procent meer uitgevoerd dan een jaar eerder. Vooral transportmiddelen werden in het vierde kwartaal flink meer uitgevoerd. De uitvoer naar niet-EU-landen nam sterker toe dan de uitvoer naar EU-landen.

De consumptie door huishoudens steeg in het vierde kwartaal met 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede en derde kwartaal nam de consumptie ook licht toe met respectievelijk 0,2 en 0,6 procent, na vijf kwartalen van stevige krimp. Net als in de drie voorgaande kwartalen werden er fors meer nieuwe auto’s gekocht.

Investeringen

Ook de investeringen zijn in het vierde kwartaal toegenomen, met 0,7 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Deze groei komt na acht kwartalen op rij van forse krimp.

Er werd meer geïnvesteerd in vrachtauto’s, maar ook de investeringen in machines en computers trokken aan. De investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur bleven in het vierde kwartaal in de min.