AMSTERDAM - Het nieuwe systeem van subsidies voor cultuur wordt mogelijk niet in 2014, maar al in 2013 van kracht. Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra (VVD) wil de nieuwe systematiek zo introduceren dat 2013 als 'tussenjaar' kan worden overgeslagen.

Op dat tussenjaar was veel kritiek gekomen.

De huidige periode van cultuursubsidies loopt af in 2012. Doordat voor het nieuwe stelsel een wetswijziging noodzakelijk is, zou het pas in 2014 van kracht kunnen gaan.

Zowel door de cultuursector als in de Tweede Kamer werd bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken.

Onzekerheid

Door het tussenjaar 2013 zouden instellingen langer in onzekerheid verkeren over hun langetermijnverplichtingen. Ook zouden de rijkssubsidies door de verschuiving niet meer aansluiten bij de subsidiecycli van provincies en gemeenten.

Zijlstra wil het nieuwe stelsel nu eerst in een ministeriële regeling vastleggen, en niet direct in een wet.

Cultuuromslag

De staatssecretaris wil met het nieuwe systeem een cultuuromslag teweegbrengen. Er moet meer ruimte komen voor particulier initiatief.

Het nieuwe systeem moet bijdragen tot de bezuiniging van 200 miljoen euro op kunst en cultuur die het kabinet zich heeft voorgenomen. Uiteindelijk krijgen minder instellingen geld van de overheid.

Geen geld

Elke vier jaar wordt bekeken welke instellingen in aanmerking komen voor subsidiëring door de rijksoverheid. Staatssecretaris Zijlstra kondigde eerder al aan dat instellingen die te weinig publiek trekken, wat hem betreft geen geld van de overheid meer krijgen.

Concrete besluiten over wie in de toekomst wel en geen subsidie krijgt, heeft Zijlstra nog niet genomen. In de kunst- en cultuurwereld worden Zijlstra's plannen met afschuw gerecenseerd.