AMSTERDAM - De werkgelegenheidsverwachtingen onder werkgevers voor de periode april tot en met juni van dit jaar blijven bescheiden positief, aldus de Manpower Arbeidsmarktbarometer van dinsdag.

Deze barometer van de uitzendonderneming wordt elk kwartaal bepaald door de verwachtingen van werkgevers te meten over een toename of afname in hun personele bezetting voor het aankomende kwartaal. In Nederland worden interviews afgenomen bij circa 750 Nederlandse werkgevers.

Het zogeheten nettowerkgelegenheidscijfer komt uit op +3% en blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig kwartaal, maar ligt wel 4 procentpunten hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Industriële sectoren

Op basis van de antwoorden van 751 Nederlandse werkgevers, zijn de vooruitzichten voor werk in zes van de negen industriële sectoren en in alle vier de regio's waarschijnlijk gunstiger dan een jaar geleden.

Het nettowerkgelegenheidscijfer is een voorspellend cijfer voor de arbeidsmarkt, geldt als een indicator van de stemming op de arbeidsmarkt voor het komende kwartaal en wordt berekend door het percentage werkgevers dat denkt in het volgende kwartaal de personele bezetting te reduceren, af te trekken van het percentage werkgevers dat verwacht de personele bezetting uit te breiden.

Seizoensinvloeden

Het resultaat van deze berekening wordt vervolgens gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Een positief nettowerkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aantal werkgevers met een positieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen van hun personele bezetting, groter is dan het aantal werkgevers dat werknemers verwacht af te stoten.

Manpower Nederland stelt dinsdag dat werkgevers voorzichtig positief gestemd blijven over het komende kwartaal. De meeste werkgevers blijven positieve werkgelegenheidscijfers rapporteren en zullen in het tweede kwartaal nieuw personeel zullen blijven aantrekken.

Manpower noemt een opmerkelijke uitzondering de sector Transport, opslag en communicatie, waar het cijfer van +17% het meest optimistische is dat door de werkgevers in de sector is gerapporteerd sinds het vierde kwartaal van 2006.

Oosten

Het hoogste regionale nettowerkgelegenheidscijfer voor het tweede kwartaal van 2011 wordt gerapporteerd in het oosten: +13% tegen +4% in het eerste kwartaal van dit jaar. Werkgevers in het noorden rapporteren de slechtste en ook enige negatieve regionale vooruitzichten met een nettowerkgelegenheidscijfer van -4% tegen -2% over het eerste kwartaal.

De vooruitzichten voor het westen en het zuiden blijven ondertussen positief, met cijfers van respectievelijk +3% en +2%.

Wat betreft industriële sectoren rapporteren de werkgevers van zeven van de negen sectoren positieve werkgelegenheidsverwachtingen voor het tweede kwartaal. De verwachting van de sector Transport, opslag en communicatie van +17% vormt een aanzienlijke verbetering met 12 procentpunten ten opzichte van het eerste kwartaal.

Door zowel de werkgevers in de sector nutsbedrijven (+14%) als die in de sector Bouwnijverheid (+10%) wordt een aanmerkelijke verbetering met 9 procentpunten ten opzichte van vorig kwartaal gerapporteerd.

Talent

Manpower Nederland waarschuwt tegelijkertijd voor aanstaande schaarste. Op termijn verwacht Manpower op de Nederlandse markt een aanzienlijk tekort aan individuele werknemers met talent.

Elders in de wereld wijzen de resultaten van Manpowers onderzoek uit dat in 33 van de 39 landen en regio's in verschillende mate positieve werkgelegenheidsverwachtingen voor het tweede kwartaal worden gerapporteerd.

Brazilië

Werkgevers in India, Taiwan, Brazilië, China en Turkije hebben voor het tweede kwartaal de beste verwachtingen ten aanzien van het aannemen van nieuwe mensen, terwijl werkgevers in Griekenland, Spanje, Ierland en Italië de slechtste vooruitzichten laten optekenen.

Evenals in het eerste kwartaal, zijn de werkgelegenheidsvooruitzichten in de 21 landen die in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika, ofwel EMEA, zijn onderzocht, gematigd. In 15 landen worden positieve werkgelegenheidsverwachtingen gemeld.

De gegevens voor het tweede kwartaal wijzen op enige stabiliteit in de regio, waarbij de verwachtingen van werkgevers ten opzichte van vorig kwartaal stabiel blijven en in 15 landen zelfs verbeteren.

Oost-Europa

Afgezet tegen hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn er in 11 landen betere verwachtingen. Opvallend is dat in alle onderzochte Oost-Europese landen de werkgevers optimistischer zijn over het aannemen van nieuw personeel dan voor het eerste kwartaal.

Na Turkije zijn de vooruitzichten voor werkgelegenheid in de EMEA-regio het best in Bulgarije, België en Polen. In Griekenland en Spanje zijn de vooruitzichten het slechtst. De werkgelegenheidsverwachtingen van Belgische werkgevers zijn de beste in bijna vijf jaar, dit in verband met het ongekende optimisme in de sector zakelijke dienstverlening.