DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) voelt zich extra gesterkt in de plannen voor de beperking van bepaalde inkomens, nu hij kennis heeft genomen van de beloningen in 2009 in de woningcorporatiesector.

Dat valt op te maken uit een brief die hij vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het totale bedrag dat in 2009 met de bezoldiging van bestuurders was gemoeid bedroeg 67 miljoen euro, een stijging van 1,6 procent ten opzichte van de bijna 66 miljoen in het jaar daarvoor. De gemiddelde beloning van de in 2009 actieve bestuurders bedroeg iets meer dan 90.000 euro.

''Het is teleurstellend dat de totale bezoldiging van de bestuurders wederom een opwaartse lijn laat zien'', zegt Donner. ''Artikel 24 van het Besluit beheer socialehuursector stelt dat er sober en doelmatig moet worden gewerkt."

"Het had de sector dan ook gesierd als er sprake was geweest van een neerwaartse lijn. Deze doorzettende ontwikkeling onderstreept de wenselijkheid van invoering van wetgeving ter beperking van de inkomens bij nieuwe aanstellingen, zoals door het kabinet aan de Kamer is voorgesteld.''

.