AMSTERDAM - ABN Amro heeft in 2010 een nettoverlies geleden van 414 miljoen euro. De bank had te maken met kosten voor de integratie van Fortis Bank Nederland en moest een eenmalige last nemen op de verkoop van onderdelen aan Deutsche Bank.

Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van de bank, die eigendom is van de Nederlandse overheid.

De bank heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de integratie van Fortis Bank Nederland. Dit leidde tot 679 miljoen euro aan kosten na belastingen. De verkoop van een aantal kantoren aan Deutsche Bank kostte 812 miljoen euro.

Winstmarges

De rente-inkomsten namen met 15 procent toe tot 4,9 miljard euro. Dit was voor een deel te danken aan hogere winstmarges op spaartegoeden. In 2009 had de bank nog te maken met kortlopende spaardeposito's die klanten in 2008 tegen een relatief hoge rente hadden afgesloten.

ABN Amro zette 837 miljoen euro opzij voor verliezen op uitstaande leningen. In 2009 bedroeg de reservering voor de zogenoemde stroppenpot nog bijna het dubbele.

Verkoop

Onlangs kondigde de Nederlandse staat aan dat ABN Amro in 2013 kan beginnen met de voorbereidingen voor de verkoop van de bank.

''Dit zal waarschijnlijk resulteren in een beursnotering in 2014. Wij zijn hiermee zeer verheugd'', aldus bestuursvoorzitter Gerrit Zalm.

De Jager

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) is positief over de jaarcijfers van ABN Amro. ,,Het is goed te zien dat de bank de weg omhoog heeft gevonden. Het bedrijfsresultaat stemt hoopvol voor de toekomst'', zei de CDA-minister vrijdag na de wekelijkse ministerraad.

Volgens De Jager zijn de cijfers van vrijdag een duw in de rug voor een beursgang van de staatsbank, die hij op zijn vroegst in 2014 verwacht.

De voorbereidingen daarvoor zouden in het snelste scenario in 2013 kunnen beginnen. De jaarcijfers van de bank zullen niet tot een versnelling van dat tijdpad leiden, aldus De Jager.