UTRECHT - Er moet nog heel wat gebeuren voor er een pensioenakkoord ligt waarmee FNV Bondgenoten tevreden is.

Tot nu toe biedt minister Henk Kamp van Sociale Zaken te weinig compensatie voor de AOW en te weinig ruimte om fiscaal vriendelijk bij te sparen.

Dat schrijft voorzitter Henk van der Kolk van de grootste FNV-bond donderdag in zijn weblog. Met de uitwerking van het pensioenakkoord ''zijn we er voorlopig nog niet uit'', aldus Van der Kolk.

Onzekerheden

Hij constateert ook dat ''de uitwerking van de pensioenmaatregelen er nog niet goed genoeg uitziet voor onze leden. De onzekerheden zijn te groot voor de deelnemers, onze leden."

Van der Kolk roept Kamp en de werkgevers op om over de brug te komen. ''Geen akkoord, nu niet en misschien helemaal niet, als de huidige uitwerking niet verandert.''

Voortgang

De minister stelde donderdag dat er nog steeds voortgang wordt geboekt in de onderhandelingen. Kamp hoopt in het vroege voorjaar een akkoord te sluiten, wellicht nog in maart.

Maar volgens hem gaat ''inhoud boven snelheid'', omdat het gaat om een complexe materie die veel mensen aangaat.

Vergadering

Van der Kolk komt met de oproep een dag nadat tijdens een speciale vergadering van de federatieraad van de FNV de voorzitters van de aangesloten bonden waren bijgepraat over de stand van zaken.

Een eindtekst ligt er nog niet, aldus een woordvoerster van de vakcentrale. Er zijn nog losse eindjes waarover de partijen aan de onderhandelingstafel verder moeten praten.

Uitwerking

In de gesprekken gaat het om de uitwerking van het akkoord dat werkgevers en vakbonden vorig voorjaar bereikten. Kern daarvan is dat in 2020 zowel de AOW- als de pensioenleeftijd stijgt naar 66 jaar.

In 2025 wordt het waarschijnlijk 67 jaar. De leeftijd stijgt mee met de levensverwachting en iedere vijf jaar wordt bekeken of hij verder moet verschuiven.

Pensioen

Mensen kunnen er volgens het akkoord nog steeds voor kiezen om op hun 65e met pensioen te gaan, maar dan leveren zij wel 6,5 procent AOW in.

Volgens het akkoord stijgt de AOW wel meer mee met de lonen dan nu. In hoeverre dat gebeurt, is een van de punten die nog onderwerp is van discussie.