MADRID - Het overheidstekort van Spanje is vorig jaar uitgekomen op 9,24 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit heeft het ministerie van Economische Zaken dinsdag laten weten.

Spanje heeft daarmee de doelstelling gehaald om het tekort in 2010 terug te dringen tot 9,3 procent.

In 2009 lag het tekort nog op ruim 11 procent. De regering heeft een hele reeks impopulaire maatregelen genomen om het omlaag te brengen. Zo is gesneden in de ambtenarensalarissen en is de btw verhoogd.

Volgens de Europese begrotingsregels moeten lidstaten van de EU ervoor zorgen dat het totale tekort beperkt blijft tot maximaal 3 procent van het bbp. Spanje hoopt dat in 2013 voor elkaar te hebben.