DEN HAAG - De economische groei, het begrotingstekort en de werkloosheid ontwikkelen zich dit jaar naar verwachting iets beter dan eerder geraamd. Dat blijkt uit een nieuwe concept-raming van het Centraal Planbureau (CPB).

De groei komt naar verwachting in 2011 uit op 1,75 procent, waar half december nog 1,25 procent werd geraamd. De verbetering komt vooral door de sterke groei van de internationale handel.

Het begrotingstekort van de overheid komt naar verwachting dit jaar uit op 3,6 procent, wat een verbetering is van 0,5 procentpunt ten opzichte van december. De werkloosheid neemt verder af en zal dit jaar zakken naar 4,25 procent.

De gematigde groei leidt wel tot een stijgende inflatie. Die zal dit jaar naar verwachting 2 procent bedragen, wat 0,5 procentpunt hoger is dan de vorige raming in december. Mede daardoor daalt de koopkracht in 2011 met 0,75 procent.

Beweging

Het CPB benadrukt dat de cijfers voorlopig zijn en de raming nog in beweging is. Zo is de informatie uit de vrijdag gepubliceerde 'voorlopige rekening' (de realisatie van inkomsten en uitgaven van de collectieve sector) nog niet verwerkt in de cijfers.

Op 22 maart komt het CPB met een afgeronde raming bij het Centraal Economisch Plan (CEP).

Banenmotor

In een reactie op de CBP-cijfers zei minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) dat het kabinet er alles aan doet de banenmotor van de Nederlandse economie op gang te houden. ''Werk geeft mensen perspectief en is de meest effectieve manier om je koopkracht te verbeteren en de gevolgen van de stijgende inflatie te ondervangen'', aldus de bewindsman.