SER wijst wet openbaarheid topinkomens af

DEN HAAG - De werknemers en werkgevers verwerpen het wetsvoorstel waarmee topinkomens in bedrijven met meer dan vijftig medewerkers openbaar worden. Het voorstel is volgens hen praktisch onuitvoerbaar. Dat hebben de vakbonden en de ondernemersorganisaties verenigd in de Sociaal-Economische Raad (SER) donderdag in een ontwerpadvies geschreven.

Volgens de SER vormt het voorstel een te zware taak voor ondernemingsraden van bedrijven. In het wetsvoorstel moeten deze inspraakorganen namelijk informatie gaan verzamelen over alle vormen van beloning van alle werknemers en bestuurders in een bedrijf.

Het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks moet nog in de Tweede Kamer worden behandeld. De openbaarheid van topinkomens van grote bedrijven is al wel geregeld. In 2001 besloot het kabinet dat de aandeelhouders van grote bedrijven het laatste woord over de beloning van topbestuurders krijgen.

De SER komt met zijn standpunt in een advies over ondernemingsraden. Het kabinet wil de werking van de inspraakorganen verbeteren.

Het ziet er niet naar uit de SER het kabinet daarbij kan helpen. Werkgevers en werknemers in het adviesorgaan zijn het namelijk oneens over de vraag of regels over medezeggenschap in het bedrijf moeten worden veranderd.

Het kabinet wil bijvoorbeeld dat de verkiezingen voor ondernemingsraden bij alle bedrijven in Nederland gelijktijdig gaan plaatsvinden. Zo kan werknemers beter duidelijk worden gemaakt dat de verkiezingen er aankomen. De vakbonden zijn daarvoor, de werkgevers tegen.

Bedrijven en ondernemingsraden moeten volgens het kabinet in de toekomst ook samen kunnen afspreken om de bevoegdheden van de raad tijdelijk in te perken. Dat is winst, vinden de werkgevers. Zij willen de rechten sowieso beperken. De vakbonden willen de wettelijke bevoegdheden, zoals het recht om advies aan het bedrijf te geven, juist uitbreiden.

De kroonleden in de SER, die worden benoemd door de overheid, bepalen volgende week of zij vinden dat de wet op de ondernemingsraden moet worden aangepast.

Tip de redactie