BRUSSEL - België hoort economisch bij de best presterende landen in de EU. De Belgische economie groeide vorig jaar met 2 procent. Het EU-gemiddelde bedroeg 1,7 procent.

Ook wat de werkgelegenheid en overheidsfinanciën betreft doet België het goed.

Gouverneur Guy Quaden van de Belgische Nationale Bank heeft dat woensdag gezegd bij de presentatie van het jaarverslag over vorig jaar. Volgens de Nationale Bank steeg de Belgische export in 2010 met 10 procent en de consumptie met 1,4 procent. Ook kwamen er 27.000 banen bij.

Begrotingstekort

Het begrotingstekort in België kwam vorig jaar uit op 4,6 procent van het bruto binnenlands product. Gemiddeld is dat in de EU 6,3 procent.

Het totale vermogen van de Belgen wordt geschat op 1800 miljard euro. Dat is naar verhouding meer dan waar ook in Europa.

Quaden waarschuwde voor zelfvoldaanheid. ''In de wereld van vandaag is het niet genoeg om het Europees gemiddelde na te streven.'' België moet volgens actie ondernemen om de inflatie te bestrijden en het overheidstekort verder terug te dringen.

Loonindexering

Quaden opperde om een einde te maken aan de automatische indexering van lonen en uitkeringen aan het prijspeil. België is een van de weinige landen in Europa dat nog zo'n systeem heeft.

Toen Duitsland tijdens de laatste EU-top opperde om via Europese afspraken een einde te maken aan loonindexering, reageerde de Belgische demissionaire premier Yves Leterme nog woedend.