DEN HAAG - Nederland krijgt als eerste lidstaat geld van Europa voor het verstrekken van microkredieten. Het Europese Investeringsfonds (EIF) stelt 2 miljoen euro beschikbaar.

Dat maakte minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vrijdag bekend in het bijzijn van prinses Máxima, die een groot pleitbezorger voor het microkrediet is.

Kleine en startende ondernemers kunnen bij de Nederlandse microkredietinstelling Qredits een beroep doen op een microkrediet. Qredits bestaat sinds 2009 en heeft inmiddels ruim 1100 leningen verstrekt, ter waarde van bijna 23 miljoen euro.

Het EU-geld komt bovenop de leningen die enkele grote banken als ook de overheid eerder aan Qredits verstrekten.