ZOETERMEER - Vorig jaar was een beter jaar dan 2009 voor de transportsector. Desondanks is de branche de crisis nog lang niet te boven. Dat blijkt uit een conjunctuurbericht dat Transport en Logistiek Nederland (TLN) vrijdag presenteert.

De meeste transporteurs rekenen erop dat het economisch herstel dat vorig jaar zichtbaar was in 2011 doorzet.

Vorig jaar nam de bedrijvigheid toe ten opzichte van 2009, voor een groot deel gedragen door de expansie in het internationale vervoer. Vooral het vervoer naar Duitsland en Polen heeft vorig jaar een sterke opleving gehad.

Volgens voorzitter Alexander Sakkers van TLN is de economische situatie binnen de transportsector echter nog verre van stabiel. ''Te veel optimisme kan hierbij gevaarlijk zijn'', aldus Sakkers in een toelichting.

Voorspellingen

Volgens de conjunctuurmeting is het aantal transportondernemingen dat een goed jaar voorspelt twee keer zo groot als het aantal dat rekening houdt met een slecht jaar. ''De situatie van veel bedrijven is in het afgelopen jaar sterk verbeterd'', aldus de TLN-voorman.

Hoewel over het hele jaar de bedrijvigheid is gegroeid, kwam die groei geheel voor rekening van het eerste halfjaar. De transportsector incasseerde in het derde kwartaal van 2010 een krimp. Ook in het vierde kwartaal was geen sprake van groei.

Quitte

De tarieven in de sector staan nog steeds onder druk en winst was in 2010 niet voor iedereen weggelegd. Volgens de meting sloot 19 procent van alle bedrijven 2010 met verlies af. Quitte speelde 26 procent. Meer dan de helft maakte winst. De cijfers zijn wel beter dan een jaar eerder. Toen zei 29 procent verlies te lijden en 27 procent quitte te spelen.

Met name transportondernemers die actief zijn in de bouwsector en verhuizers zijn nog negatief. Het vertrouwen is bij de meerderheid wel toegenomen ten opzichte van eerdere metingen.