DEN HAAG - Vakcentrale FNV vreest een ramp als de EU straks vergaand mag ingrijpen in nationale economieën en dus ook in de arbeidsverhoudingen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft dat donderdag gezegd.

Ze reageert op de discussie in Brussel om de economieën van de zeventien eurolanden vergaand op elkaar af te stemmen.

''In Europa kennen wij vakbondsvrijheid en vrijheid van onderhandelingen. Wij willen niet dat premier Rutte zich met de loonvorming bemoeit, dat is aan de sociale partners. Maar als dit doorgaat, mag de Europese Commissie dat wel'', aldus Jongerius.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil volgens een uitgelekte notitie dat de eurolanden één lijn trekken op het gebied van pensioenen, vennootschapsbelasting en loonindexatie.

Tijdens een EU-top vorige week liet premier Mark Rutte blijken daar niets voor te voelen. Ook anderen, zoals de Belgische demissionaire premier Yves Leterme, namen scherp afstand van de ideeën.

Concurrentiekracht

Maar de FNV is niet gerustgesteld. Ze wijst op voorstellen van de Europese Commissie om de concurrentiekracht de EU-landen te verbeteren. Die gaan weliswaar minder ver, maar ''liegen er ook niet om''.

Volgens de vakcentrale bevatten ze bovendien ''ongerijmdheden''. Zo moeten de EU-lidstaten volgens de Brusselse plannen streven naar een arbeidsdeelname van 75 procent.

De FNV acht dat onmogelijk als de nationale regeringen tegelijkertijd zwaar moeten bezuinigen om hun financiën te saneren.