DEN HAAG - Nederland heeft in 2009 meer betaald aan de Europese Unie dan dat aan subsidies werd ontvangen. Dit gebeurde ondanks een korting van 2,1 miljard euro die met Nederland verrekend werd wegens teveel betaalde afdracht in eerdere jaren.

Dat blijkt uit het jaarlijkse EU-trendrapport dat de Algemene Rekenkamer dinsdag heeft gepubliceerd. Nederland droeg in 2009 per saldo 3,4 miljard euro af. Daarmee stond Nederland op de vierde plek van grootste betalers.

De grootste zogenoemde nettobetalers in 2009 waren Duitsland (10,4 miljard euro), Italië (4,8 miljard euro) en Frankrijk (4,7 miljard euro). Polen (6,6 miljard euro), Griekenland (3,2 miljard euro) en Hongarije (2,9 miljard euro) waren per saldo de landen waar het meeste EU-geld naartoe ging.

Landbouw

In 2009 gaf de Europese Unie dik 118 miljard euro uit. Hiervan ging 55,9 miljard euro naar landbouw en 44,7 miljard euro naar structuurfondsprogramma's, fondsen die erop gericht zijn economische verschillen tussen regio's te verkleinen.

Het is nog vaak te onduidelijk waar gelden precies aan zijn uitgegeven, constateert de Rekenkamer in het rapport. Bij landbouwgelden waren er in 2009 ''meer onregelmatigheden'' dan in het jaar ervoor, bij geld voor structuurfondsen waren er ''teveel fouten''.

UWV

In 2009 was de uitvoeringsorganisatie UWV in Nederland de grootste ontvanger van EU-geld uit structuurfondsen. De organisatie ontving 43 miljoen euro. Uit publieke informatie kon voor 25 miljoen euro hiervan niet opgemaakt worden aan welke concrete projecten dit geld wordt besteed. Na navraag van de Rekenkamer werd dit wel duidelijk.

Volgens de Rekenkamer is gebleken dat een ''effectieve parlementaire controle van de structuurprogramma's door de lange looptijd (tot negen jaar) moeilijk is''.