AMSTERDAM - Nederland zal mogelijk meer garanties moeten verstrekken aan het noodfonds voor eurolanden, zegt minister Jan Kees de Jager van Financiën maandag.

In een interview met BNR Nieuwsradio zegt de minister dat gerezen onzekerheid moet worden weggenomen rond de door eurolanden toegezegde 440 miljard euro aan het European Financial Stability Fund, van in totaal 750 miljard euro.

"Als blijkt dat die toezegging niet gedaan kan worden, dan moeten we maatregelen nemen, bijvoorbeeld garanties ophogen", aldus De Jager. Hierbij noemt hij de mogelijkheid van "achtervang-garanties" als een van de voorliggende opties.

Procedure

Vraagtekens zijn gerezen over de procedure in het geval dat grotere eurolanden een beroep moeten doen op het fonds, waarvoor ze zelf garant staan.

De Jager noemt het een kwestie van technische aard, verder vergroten van de omvang van het fonds zal volgens hem niet nodig zijn. "Er is nu 70 miljard euro gebruikt. Ik denk dat 750 miljard euro genoeg zal zijn."

Duitsland

De minister herhaalt dat landen in de gevarenzone meer moeten doen. Hij staat voor om begrotingsevenwicht van overheden als doelstelling vast te leggen in verdragen of wetten, zoals recent in Duitsland gebeurde.

Gevraagd naar de vorig jaar ingezette reorganisatie bij De Nederlandsche Bank (DNB), zegt De Jager dat afgelopen vrijdag in de ministerraad een nieuwe indeling van het bestuur van de centrale bank is besproken.

De minister wil de positie van de bestuurder belast met het toezicht op banken versterken door naast de bankpresident een 'voorzitter toezicht' te benoemen. Nu behoort het bankentoezicht tot de taken van een van de gewone directeuren in het bestuur.

Opvolger

Eerst zal een opvolger van de in juli dit jaar terugtredende Nout Wellink moeten worden gevonden. De Jager houdt zich hierover op de vlakte. Een kandidaat kan van binnen of buiten de gelederen van DNB komen.

Op de vraag of Wellink een geschikte kandidaat is voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank (ECB), zegt De Jager: "Hij zou dat uitstekend kunnen doen."

Trichet

De minister voegt hieraan toe dat het echter onwaarschijnlijk is dat Nederland zal worden gevraagd de opvolger van Jean-Claude Trichet te leveren, omdat zijn voorganger Wim Duisenberg ook al een Nederlander was.