Definitieve gedragsregels bestuurders versoepeld

DEN HAAG - Grote bedrijven hebben een belangrijke slag gewonnen in de strijd die zij met de commissie-Tabaksblat voerden over beperkingen aan de beloning van topmannen. In de definitieve gedragsregels voor deugdelijk ondernemingsbestuur, die dinsdag naar buiten kwamen, zijn strenge regels over het beloningsbeleid afgezwakt. De code legt bonussen niet aan banden. De speelruimte voor gouden handdrukken is verruimd.

Desondanks concludeert Morris Tabaksblat dat zijn code nog fier overeind staat. "Een paar gevoelige punten op het gebied van beloningen zijn aangepast, ja, maar over andere belangrijke zaken hebben we niets ingeleverd."

Machtsverhoudingen

De voormalige topman van Unilever voerde een werkgroep aan die regels opstelde om het vertrouwen in het bedrijfsleven te herstellen. De commissie-Tabaksblat heeft geprobeerd de machtsverhoudingen tussen bestuurders en commissarissen van bedrijven enerzijds en aandeelhouders anderzijds in evenwicht te brengen.

De regering heeft toegezegd snel met een wettelijke regeling te komen waarin staat dat bedrijven de code moeten naleven. Wijken ondernemingen af van de aanbevelingen, dan moeten ze de aandeelhouders uitleggen waarom dat gebeurt.

Kritiek

Tabaksblat kreeg veel kritiek over zich heen, nadat hij deze zomer zijn eerste aanzet tot de code had gepubliceerd. Het bedrijfsleven meende dat buitenlandse topmanagers niet meer in Nederland wilden werken wegens de strikte beperkingen aan het beloningsbeleid. De commissie kreeg 257 reacties op de conceptcode, waarvan het grootste deel over de salariseisen ging.

Voorstellen om de bonussen en de vrije aandelenhandel van topmannen in te perken hebben het uiteindelijke pakket gedragsregels niet gehaald. Ook het idee dat een gouden handdruk maximaal één jaarsalaris mag omvatten, is opgerekt. De afvloeiingsregeling is verruimd tot maximaal twee jaar. De vakbonden CNV en FNV reageerden teleurgesteld op deze verandering. Volgens CNV moet de gouden handdruk aan de top volledig verdwijnen, omdat het riante salaris van bestuurders hun financiële risico's ruimschoots compenseert.

Bekendmaking beloning

Maar Tabaksblat is ook met een nieuwe aanbeveling gekomen die de beloning van topbestuurders in goede banen moet leiden. "We hebben de regels iets aangescherpt door de onmiddelijke bekendmaking van de beloning in te voeren." Tot nu toe was dat slechts een verplichting voor het jaarverslag.

De extra regel hebben bestuurders te danken aan de commotie bij Ahold. Het supermarktconcern gaf de miljoenenbeloning van de nieuwe topman Anders Moberg slechts stukje bij beetje prijs. Dat leidde tot vurige discussies, die president-commissaris Henny de Ruiter van Ahold de kop kostten. "In dit geval heeft de topman maandenlang moeten opboksen tegen de discussie over zijn salaris, terwijl hij een bedrijf in moeilijkheden moest gaan leiden", aldus Tabaksblat.

Commissariaten

De commissarissen kunnen hun eigen zege vieren, hoewel het een beperkte overwinning is. In de conceptcode stond nog dat een persoon niet meer dan vijf commissarisposten mag bezetten. De toezichthouders hadden daar stevige kritiek op en in de uiteindelijke gedragsregels staat nu dat de beperking geldt voor commissariaten bij beursgenoteerde bedrijven. Met deze ingreep hoopt de commissie-Tabaksblat de "kring personen waaruit bijvoorbeeld universiteiten hun commissarissen rekruteren, niet te beperken".

1 Januari

De code-Tabaksblat geldt per 1 januari voor Nederlandse ondernemingen met een beursnotering. Andere bedrijven vallen buiten de regels, hoewel sommige onderdelen van de code ook voor bijvoorbeeld institutionele beleggers opgaan.

Tabaksblat heeft aandeelhouders, vooral de grote spelers, opgeroepen om te controleren of bedrijven zich aan de gedragsregels houden. "Er staat veel op het spel."

Vertrouwen

Minister Zalm van Financiën heeft er in elk geval vertrouwen in dat het pakket voorstellen het ondernemingsbestuur in Nederland op een hoger plan zal tillen. Hij verwacht dat de beleggers van zich laten horen, als ondernemingen van de regels afwijken. "De maatschappij accepteert geen inhoudsloze argumenten om af te wijken van gangbare opvattingen", aldus Zalm. De minister noemde de code "een belangrijke stap, maar het is slechts een eerste stap".

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie