DEN HAAG - Postbedrijf TNT Post is boos op toezichthouder Opta naar aanleiding van een publicatie van de Opta over de dienstverlening van TNT Post.

''Onbegrijpelijk en onverantwoord'', noemde een woordvoerder van TNT Post de actie van de toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt zaterdag.

De Opta liet weten niet met zekerheid te kunnen vaststellen of TNT Post zich in 2009 heeft gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Postwet.

Een van die verplichtingen is dat 95 procent van de post binnen 24 uur bezorgd moet zijn. ''We kunnen dat onvoldoende beoordelen'', zei een woordvoerster van de Opta. ''Dan heeft de Opta onvoldoende statistische kennis in huis'', repliceerde TNT Post.

Kwantitatief onvoldoende

Volgens de Opta zijn de door TNT Post aangeleverde cijfers kwantitatief onvoldoende om er conclusies uit te kunnen trekken. ''We hanteren deze methodiek al sinds 2004'', zette de woordvoerder van TNT daar tegenover. Bovendien is die methodiek elk jaar door de accountant goedgekeurd, stelde TNT.

TNT Post heeft een hoogleraar industriële statistiek naar de rapportage over 2009 laten kijken. Die stelt dat nooit iets met zekerheid kan worden vastgesteld, tenzij de gegevens over de bezorging van alle brieven beschikbaar zouden zijn.

Onzinnig en onhaalbaar

''Dit is onzinnig en onhaalbaar en daarom is afgesproken dat vast te stellen aan de hand van steekproeven'', aldus professor Does.

Volgens de professor heeft TNT Post statistisch bewezen aan de eisen te hebben voldaan. TNT Post spreekt dan ook van ''tendentieuze'' berichtgeving van de zijde van de toezichthouder.