BRUSSEL - De discussie op de EU-top over economische hervormingsplannen in de eurolanden verloopt moeizaam. Een gezamenlijk initiatief van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy heeft bij een aantal lidstaten kwaad bloed gezet.

Bronnen op de EU-top in Brussel hebben dat vrijdag gezegd.

Merkel en Sarkozy willen dat de eurolanden die het beste presteren als voorbeeld gaan dienen voor de rest.

Ze noemden geen details, maar de afgelopen dagen lekte uit dat Merkel denkt aan pensioenhervormingen, belastingharmonisering en het verbieden van automatische loonindexatie.

De Belgische premier Yves Leterme reageerde al voor de top sterk afwijzend op die plannen. Premier Mark Rutte is het ermee eens om het beleid van de sterkste eurolanden maatgevend te maken, maar ook hij wil dat het invullen van het beleid een nationale zaak blijft.

Beste presteren

Rutte is er verder warm voorstander van dat de eurolanden hun economisch beleid beter op elkaar afstemmen en dat de lidstaten die het beste presteren daarbij als voorbeeld dienen.

Maar hij wil geen Europese inmenging bij bijvoorbeeld belastingen en pensioenen. Rutte heeft dat vrijdag gezegd na een EU-top in Brussel.

Uitgelekte plannen

Hij reageerde op uitgelekte Duitse plannen om de eurolanden te verplichten om hun vennootschapsbelasting te harmoniseren en de pensioenleeftijd aan te passen aan de levensverwachting.

Rutte ontkende dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel zoiets tijdens de top heeft voorgesteld. Het gaat volgens hem alleen om een notitie van Duitse ambtenaren, waarin dit soort zaken bovendien heel vaag aan de orde komt. ''In die notitie staan veel dingen die me helemaal niet bevallen'', aldus de premier.

Rutte vindt het vooral belangrijk dat eurolanden die zich niet aan de begrotingsregels houden strenger worden gestraft. ''Dat is prioriteit nummer één.''

Groeimotor

Daarnaast moet ''de groeimotor'' in de eurozone op gang komen. Dat kan doordat landen elkaars goede praktijken overnemen. Zo zou het Nederlandse zorgbeleid de overige lidstaten als voorbeeld kunnen dienen.

De eurolanden zullen hierover praten tijdens een top van de leiders van de zeventien eurolanden in maart. Die gaat vooraf aan de volgende EU-top, waarbij de regeringsleiders van alle 27 lidstaten aanwezig zijn.

Irritatie

Rutte gaf toe dat in de niet-eurolanden irritatie bestaat over dit onderonsje. De EU-top duurde mede hierdoor langer dan gepland.

Rutte zei er zich niet aan gestoord te hebben dat Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy gezamenlijk een voorstel presenteerden voor meer economische coördinatie in de eurozone. Goede initiatieven zijn wat hem betreft altijd welkom.

Speciale top

De regeringsleiders van de zeventien eurolanden komen begin maart bijeen tijdens een speciale top. Ze zullen dan de knoop doorhakken over een betere economische samenwerking en het aanscherpen van sancties voor lidstaten die zich niet aan de begrotingsregels houden.

Ook de toekomst van het noodfonds voor de euro komt dan ter sprake. De Franse president Nicolas Sarkozy heeft het besluit vrijdag bekend gemaakt na afloop van een EU-top in Brussel.