DEN HAAG - Het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is de afgelopen jaren flink afgenomen.

In november 2010 lag het aantal uitkeringen op krap 600.000, dat zijn er ruim 109.000 minder dan vijf jaar eerder, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Toch steeg het totale uitgekeerde bedrag in deze periode met ruim 300 miljoen euro naar 7,9 miljard. Het CBS berekende dat de gemiddelde uitgave per uitkering in deze periode jaarlijks met 4 procent steeg.

Indexatie

Dat er ondanks de daling van het aantal uitkeringen toch meer geld aan wordt uitgegeven, komt volgens uitkeringsinstantie UWV door de indexatie van de uitkeringen. Daardoor stegen de uitkeringen in de periode tussen 2006 en 2010 gemiddeld met 11,5 procent.

In 2005 veranderde de regeling voor arbeidsongeschikten. Tot aan het einde van dat jaar vielen zij onder de WAO. Sindsdien geldt voor nieuwe arbeidsongeschikten de strengere wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

'Dure' uitkering

Ook werden de 'oude' WAO'ers herbeoordeeld en verloor een deel hun recht op een uitkering. ''Kansrijke arbeidsongeschikten hebben de regeling verlaten'', aldus UWV.

Onder de WAO'ers die wel onder de regeling bleven vallen, zaten relatief veel mensen met een 'dure' uitkering voor volledige arbeidsongeschiktheid. Daardoor zijn de kosten voor de WAO relatief hoog gebleven.

Herbeoordelingen

In november vorig jaar hadden nog 489.000 mensen een WAO-uitkering; ruim 217.000 minder dan in 2006. De afname heeft te maken met de herbeoordelingen, overlijden, het bereiken van de pensioenleeftijd of met herstel. 108.000 mensen hadden op dat moment een WIA-uitkering.

De afgelopen tijd zwakt de daling van het aantal arbeidsongeschikten af. Het aantal WAO'ers dat uitstroomt, komt steeds dichter bij het cijfer te liggen van het aantal nieuwe mensen in de WIA.