Tabaksblat komt met definitieve pakket regels

DEN HAAG - De commissie-Tabaksblat brengt dinsdagmiddag haar definitieve code voor beter ondernemingsbestuur naar buiten. De verwachting is dat de commissie geen grote wijzigingen in de conceptcode heeft aangebracht.

Een team onder leiding van Morris Tabaksblat, oud-topman van Unilever, heeft begin juli een pakket voorstellen gepresenteerd om het vertrouwen in het bedrijfsleven te herstellen. Belanghebbenden konden gedurende de zomer reageren op de plannen, die nu zijn uitgemond in een definitieve code.

Machtsverhoudingen

Het pakket maatregelen moetonder meer de machtsverhoudingen tussen de bestuurders en commissarissen van grote ondernemingen en de aandeelhouders verbeteren.

De eerste voorstellen leverden honderden reacties op. Veel kritiek kwam er op plannen die de topbestuurders in de portemonnee zouden raken. Tabaksblat stelde deze zomer voor om de hoogte van gouden handdrukken aan banden te leggen en de vrije aandelenhandel door topmannen in te dammen.

Commissarissen

Verder zouden bonussen in de toekomst maximaal de helft van de totale beloning van toplieden mogen uitmaken. Ook de commissarissen worden volgens de conceptcode aangepakt. Zij zouden maximaal vijf commissariaten per persoon mogen bekleden.

De commissarissen, die achter de schermen veel macht uitoefenen in het bedrijfsleven, reageerden in eerste instantie bezorgd. Ze belegden zelfs een vergadering, waarin ze Tabaksblat kritisch aan de tand voelden over zijn plannen.

Beetje flauw

De voorzitter van de commissie heeft sinds de presentatie van zijn conceptcode echter diverse malen laten weten dat hij niet van plan was om zijn voorstellen rigoureus te veranderen. De kritiek dat zijn voorstellen niet in de pas lopen met internationaal geldende opvattingen deed hij af als "een beetje flauw".

Volgens geruchten heeft Tabaksblat de beperkingen aan het beloningspakket van bestuurders in de uiteindelijke code opgerekt. Ook zou het maximum van vijf commissariaten verruimd zijn.

Beleggers

De commissie heeft zelf al gezegd dat de plannen om beleggers op afstand te laten stemmen, zijn gesneuveld. De Nederlandse wetgeving is nog niet rijp voor deze maatregel. Tabaksblat vindt het belangrijk dat meer aandeelhouders hun stem uitbrengen, omdat ze daarmee het beleid van een bedrijf kunnen bijsturen.

Uit onderzoek voor het ministerie van Financiën is dit najaar gebleken dat voor slechts een op de drie aandelen een stem wordt uitgebracht tijdens aandeehoudersvergaderingen.

Tip de redactie