DEN HAAG - Amsterdam, Rotterdam en Den Haag krijgen een jaar extra de tijd om zich voor te bereiden op de aanbesteding van het openbaar vervoer.

In die steden zijn nu gemeentelijke openbaarvervoerbedrijven (GVB, RET, HTM) actief, maar de wet schrijft voor dat via een aanbestedingsprocedure ook andere vervoerders moeten kunnen bieden op die klus.

Per januari 2012 zou die aanbesteding geregeld moeten zijn, maar minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) stelt de ingangsdatum een jaar uit, liet zij dinsdag weten.

Ze wil de steden meer tijd geven om zich voor te bereiden op het vermarkten, aldus een woordvoerder van de VVD-bewindsvrouw.

Geen verslechtering

''Ik wil dat de klant een goed openbaar vervoer heeft'', schetst Schultz. ''Aanbesteding moet niet leiden tot verslechtering, maar moet juist meer kwaliteit en kansen opleveren. En die kansen zijn er.

"Het is aan de vervoerders en hun concessieverleners, de provincies, om deze te benutten. Wel wil ik de stadsregio's de gelegenheid bieden zich voor te bereiden op een zorgvuldige aanbestedingsprocedure en daar is tijd voor nodig.’'

Beter en moderner

Schultz wil aanbesteden omdat volgens haar de praktijk in het streekvervoer laat zien dat dit gepaard gaat met efficiencywinsten en soms zelfs beter en moderner openbaar vervoer waarbij de klanttevredenheid op peil blijft.

Ook treedt er volgens de minister geen verschraling in het aanbod en de kwaliteit van het openbaar vervoer op.

Erkentelijk gebaar

Het besluit man minister Schultz is een ''erkentelijk gebaar''. Dat zei de Amsterdamse wethouder Eric Wiebes (verkeer en vervoer) in een reactie.

''Het siert haar dat ze nu zo snel meedenkt met bezuinigingen van deze omvang, maar een goede aanbestedingsprocedure is ook in twee jaar tijd bijna onmogelijk.'' De VVD-wethouder voert daarover nog gesprekken met de minister.

Blij

Ook de Haagse vervoerder HTM is blij dat Schultz de organisatie meer tijd gunt voor de voorbereiding. ''We willen wel zo snel mogelijk weten hoe het zit met de overgangsperiode'', aldus een woordvoerder.

De gemeente Den Haag zei het uitstel goed nieuws te vinden. Tevens liet de gemeente weten dat de huidige concessie door het uitstel een jaar langer doorloopt. ''De details moeten we nog wel invullen'', aldus een zegsvrouw.